یه آپ باحـــــــــــــــــال...!!!!!!1

اینا رو نگاه کنید:

                                                  

حالا اینو ببینید:

قهقهه

ترکیبی بود از مایک و لینک....!!!!!!

حالا یکی دیگه..!!!!!!!!!

                                                       

البته بگم که امینم تو تو این عکسه زشت شده!

و حالا ترکیب مایکل با جود لا ا!! :

                                                     

دیدین چه آپ با حالی بود!!!!!!!!!

حالا میخوام با نظراتون وب رو  بترکونید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/ 6 نظر / 11 بازدید
lily rose

تو دومی منو ول نمیکنی؟[ابرو]

lily rose

چرا صورت دومی منو با چشم های مایکل زشت کردند؟[سبز]

lily rose

دومییییییییی جوون! کجایی بیایی ببینی؟؟؟؟!!!!!!!![گریه]

lily rose

شوخی کردم جالب بود![پلک]

هما

[سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز]

مریم

به پای خود مایکل نمیرسه فکر کنم خدا واسه آفریدن مایکل وقت زیادی گذاشته که این قدر نازهههههههههههه مرسی آپ خوبی بود